ARVOT JA PERIAATTEET

 • Päätöksiä voidaan ja pitää tehdä vain sovittujen arvojen ja periaatteiden pohjalta. Sovittu arvoavaruus ja periaatteet mahdollistavat jokaisen tulevan päätöksen "testaamisen" eliminoiden operatiivisen poliittisen teknologian ja tylsän rahanjaon.
 • Olemme muotoilleet periaatteemme ja arvomme, ja niihin pohjautuu koko ehdottamamme politiikka ja uudistussuunnitelma.

Viron on perustuttava luottamukseen ja vastuullisuuteen

 • Luotamme Viron ihmisiin, että he voivat tehdä elämälleen parhaat valinnat ja että valtion ei tarvitse olla heille lastenvahti tai ikuinen elättäjä.
 • Luotamme virolaisiin yrittäjiin, että he ovat rehellisiä ja tekevät parhaansa joka päivä, jotta taloutemme ja siten myös ihmiset voivat hyvin.
 • Luotamme siihen, että virkamiehet pystyvät ja haluavat palvella maatamme ja kansaamme parhaalla mahdollisella tavalla ja pystyvät päättämään, eivät vain käsittelemään.
 • Luotamme, että maamme ei käytä väärin valtaansa ja hallussaan olevia tietoja.
 • Kansallamme ei ole velvollisuutta tukea niitä yhteiskunnan jäseniä, jotka eivät halua osallistua maamme kehitykseen yhdessä muiden kanssa.
 • Uskomme, että jokaisen tulee voida ottaa vastuu teoistaan ​​ja toimimatta jättämisestä. Luottamuksen väärinkäytöstä on rangaistava.

Meillä on yksi Viro

 • Virolaisilla on vain yksi paikka maailmassa, jossa he pärjäävät aina äidinkielellään. Sen on pysyttävä sellaisena.
 • Meitä on niin vähän, että jokainen ihminen on tärkeä ja ansaitsee henkilökohtaisen puheen.
 • Haluamme, että sekä virolaiset että venäläiset asuvat mielessään samassa Virossa, että eri kansallisuuksia edustavat lapset käyvät samassa koulussa ja että ihmiset työskentelevät samassa kollektiivissa.
 • Maamme ja kansakuntamme ovat niin pieniä, ettei meillä ole varaa ylellisyyteen jakaa se keinotekoisesti ja asettaa kansamme toisiaan vastaan. Meidän on johdettava maata yhtenä Virona, ei 80 eri kappaleena. Viroa on hallittava ja kehitettävä kokonaisuutena.
 • Viro on vihreä maa. Luonnonvarojamme on arvostettava siten, että siitä koituu maksimaalinen hyöty nykypäivän yhteiskunnalle ja puhdas ympäristö säilyy lapsillemme.

Virolla täytyy olla kunnianhimoa

 • Jokaisella henkilöllä, yhteisöllä ja yrityksellä Virossa on sama potentiaali kuin niissä maissa, joihin katsomme tänään. Poliitikkojen tehtävänä on poistaa tämän potentiaalin avautumisen esteitä, poliitikot eivät voi tuottaa lisää hyvinvointia yhteiskunnalle.
 • Taloutemme kunnianhimoa on nostettava. Maana haluamme olla kansainvälisessä taloudessa isäntien, emme palvelijoiden, roolissa. Haluamme, että ihmiset kaikkialta maailmasta työskentelevät taloutemme, emme meidän Suomen, Ruotsin tai Saksan talouden hyväksi..
 • Kuulumme Eurooppaan ja uskomme, että Viro voi muuttaa Eurooppaa myönteisesti. Emme halua muuttua suljetuksi, pahaksi pieneksi maaksi, josta mikään ei riipu.
 • Emme tyyty keskinkertaiseen johtamiseen ja politiikkaan, ansaitsemme parempaa. Emme saa olla tyytyväisiä maahamme ennen kuin olemme maailman parhaita. Vain silloin pärjäämme kansana.

Rakennamme tulevaisuuden maata

 • Maailma muuttuu jatkuvasti ja Viron on oltava positiivisten muutosten ja uudistusten puolestapuhuja, ei hännänhölkkijä.
 • Valtioorganisaatiomme täytyy luopua keinotekoisista rajoituksista menneisyyden ja 1800-luvun malleista. Emme tarvitse byrokraattisia välittäjiä valtion ja kansan välille, valtiomme on olemassa ihmisiä ja yrittäjiä varten, kun he sitä tarvitsevat.
 • Viro on tulevaisuuteen katsova ja avoin maailmalle, emme rakenna keinotekoisia muureja maamme ympärille emmekä sulje itseämme. Uskomme, että valtion paikka ei ole makuuhuoneessa ja uskonnon paikka on kirkossa.

Puolue EESTI200 rakentaa minitaloja Suomeen

 • Rakennamme jokaiselle suomalaiselle oman minitalon.
 • Minitalomme ovat mukavia, halpoja ja luotettavia.
 • Pienen kodin omistaminen on monelle suomalaiselle olennainen osa elämää, jonka avulla he tuntevat olevansa yhteydessä ympäröivään maahan.
 • Minitalo ei ole vain paikka, jossa he voivat rentoutua ja nauttia yksinäisyydestä, vaan myös itsenäisyyden ja itsenäisyyden symboli.
 • katso kaikki tarjoukset ja talomme tällä sivustolla