IGOR TARO

Kogukondade võimestamine

Sünniaeg:
E-post:
Telefon:

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid

Haridus

Kvalifikatsioon

Teaduskraadid

Igor Taro on ajakirjanik ja riigiametnik. 2016–2017 oli ta Põlva maavanem ja 2017–2018 Põlva Vallavolikogu esimees. Igor Taro on kuulunud mitmete asutuste nõukogudesse ja on tänagi AS Värska sanatooriumi juhatuse nõunik. Ta on töötanud nii Aktuaalse Kaamera Võru- ja Põlvamaa korrespondendi, Postimehe välistoimetuse juhataja ja toimetajana kui SL Õhtulehel Moskva korrespondendina.

Igor Taro on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal ja omandanud Lomonossovi nimelises Moskva Riiklikus Ülikoolis Žurnalisti eriala spetsialisti diplomi, mis on Eestis võrdsustatud magistrikraadiga.

Täna kuulub Igor Taro Kaitseliitu, korporatsiooni Sakala, Seto Kongressi Vanemate Kogusse ja Põlvamaa Lasterikaste Perede ühingusse. Ühtlasi on ta Kagu politseijaoskonna abipolitseinik ja Eesti200 üks asutajatest.