VÄÄRTUSED JA PÕHIMÕTTED

 • Otsuseid langetada ja poliitikaid kujundada saab ja tuleb ainult lähtuvalt kokkulepitud väärtustest ja põhimõtetest. Kokkulepitud väärtusruum ja põhimõtted võimaldavad iga tuleviku otsust „testida“, välistades operatiivse poliittehnoloogia ja tuima rahajagamise.
 • Me oleme sõnastanud oma põhimõtted ja väärtused ja nendest lähtub ka kogu meie poolt väljapakutav poliitika ja reformikava.

Eesti peab põhinema usaldusel ja vastutusel

 • Me usaldame Eesti inimesi, et nad oskavad ise teha oma elu jaoks parimaid valikuid ja riik ei pea olema neile lapsehoidja ega igavese toitja eest.
 • Me usaldame Eesti ettevõtjaid, et nad on ausad ja annavad endast iga päev parima, et meie majandusel ja seeläbi meie inimestel läheks hästi.
 • Me usaldame oma ametnikke, et nad suudavad ja tahavad parimal võimalikul moel meie riiki ja inimesi teenida ning suudavad otsustada, mitte lihtsalt menetleda.
 • Me usaldame oma riiki, et see ei kasuta kurjasti ära oma võimu ja enda käes olevaid andmeid.
 • Me usume sellesse, et igaüks peab suutma nii oma tegude kui tegevusetuse eest vastutada. Usalduse kuritarvitamist tuleb karistada.
 • Meie inimestel ei ole kohustust üleval pidada neid ühiskonna liikmeid, kes ei soovi koos teistega meie riigi arengusse panustada.

Meil on üks Eesti

 • Eestlastel on ainult üks koht maailmas, kus nad saavad alati oma emakeeles hakkama. See peab nii jääma.
 • Meid on nii vähe, et iga inimene on oluline ja väärib personaalset kõnetamist.
 • Me tahame, et nii eestlased kui venelased elaksid oma mõtetes samas Eestis, et erinevatest rahvustest lapsed käiksid samas koolis ja inimesed töötaksid ühes kollektiivis.
 • Meie riik ja rahvus on nii väike, et me ei saa lubada endale luksust seda veel kunstlikult tükeldada ja meie inimesi omavahel vastandada. Me peame riiki juhtima kui ühte Eestit, mitte 80-t erinevat tükki. Eestit peab valitsema ja arendama kui ühte tervikut.
 • Eesti on roheline riik. Meie loodusvarasid tuleb väärindada selliselt, et sellest tõuseb tänasele ühiskonnale maksimaalne kasu ja meie lastele jääb alles puhas keskkond.

Eestil peab olema ambitsioona

 • Igal Eesti inimesel, kogukonnal, ettevõttel on samaväärne potentsiaal nagu nendes riikides, kellele me täna alt üles vaatame. Poliitikute ülesanne kõrvaldada tõkked selle potentsiaali avanemisele, poliitikud ei saa ühiskonnale heaolu juurde toota.
 • Meie majanduse ambitsioon peab tõusma. Me tahame riigina olla rahvusvahelises majanduses peremeeste, mitte sulaste rollis. Me tahame, et meie majanduse hüvanguks töötaksid inimesed üle kogu maailma, mitte et meie töötaks Soome, Rootsi või Saksamaa majanduse heaks.
 • Me kuulume Euroopasse ja me usume, et Eesti suudab Euroopat positiivselt muuta. Me ei taha muutuda suletud kurjaks väikeriigiks, kellest midagi ei sõltu.
 • Me ei rahuldu keskpärase juhtimise ja poliitikaga, me väärime paremat. Me ei tohi oma riigiga enne rahul olla, kui me oleme maailma parimad. Ainult siis läheb meil rahvana hästi.

Me ehitame tuleviku riiki

 • Maailm on pidevas muutumises ja Eesti peab olema positiivsete muutuste ja reformide eestkõneleja, mitte sabassörkija.
 • Meie riigikorraldus peab lahti ütlema minevikust tulevatest kunstlikest piirangutest ja 19. sajandi mudelitest. Meil ei ole vaja riigi ja inimeste vahele bürokraatlikke vahendajaid, meie riik on inimeste ja ettevõtjate jaoks olemas siis, kui teda on vaja.
 • Eesti on tulevikku vaatav ja maailmale avatud, me ei ehita oma riigi ümber kunstlikke müüre ja me ei sulgu endasse. Me usume sellesse, et riigi koht ei ole magamistoas ja religiooni koht on kirikus.

Igaüks meist vastutab meie tuleviku eest

 • Me oleme ühiskondlikult aktiivsed inimesed, kellel on siiras mure Eesti tuleviku pärast.
 • Me teame, millest me räägime. Me räägime sellest, mida me ka ise usume, me pole poliittehnoloogid.
 • Me ei luba inimestele tasuta asju, see on odav propaganda. Me teame, et raha ei tule riigieelarvest.
 • Meil on tugevad seisukohad, aga me ei arva, et me teame lõplikku tõde. Me oleme alati valmis kuulama tugevaid argumente.
 • Me ei ole Stenbocki majas sündinud