Eesti krediidipoliitika

Teeme laenud kõigile kättesaadavaks

 • Erakonnad ja nende seisukohad võivad aja jooksul muutuda. Eesti erakondade suhtumine laenude väljastamisse võib sõltuda nende programmidest, ideoloogiast ja hetkepoliitilisest olukorrast. Üldiselt võivad erakondadel Eestis olla erinevad arvamused ja lähenemised finantspoliitikale ja laenuandmisele.
 • Kõigi inimeste krediidile juurdepääsu küsimus on keeruline ja sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas majanduspoliitikast, finantssektori regulatsioonist ja sotsiaalsetest eesmärkidest. Siin on mõned argumendid, mida tavaliselt krediidi kättesaadavuse üle arutledes arvesse võetakse:

Usume, et iga inimene otsustab ise, kas tal on laenu vaja või mitte

 • Majanduslik stabiilsus: Krediidi kättesaadavuse tagamiseks on oluline, et riigi majandus oleks stabiilne. Kõrge inflatsioon, valuuta ebastabiilsus ja muud majanduslikud tegurid võivad mõjutada krediidi kättesaadavust.
 • Rahaline vastutus: Laenu taotlevad inimesed peavad olema rahaliselt vastutavad ja suutma oma võlgu hallata. Vastasel juhul võivad laenud saada rahaliste raskuste allikaks.
 • Finantssektori määrus: valitsus võib kehtestada eeskirju ja standardeid, et reguleerida laenuandvaid institutsioone ja kaitsta tarbijate õigusi.
 • Sotsiaalne õiglus: Mõned riigid ja ühiskonnad rõhutavad sotsiaalset õiglust ja püüavad ebavõrdsuse vähendamiseks pakkuda paljudele inimestele juurdepääsu krediidile.
 • Laenuandja risk: Pangad ja laenuasutused peavad hindama laenude väljastamisega seotud riske, et tagada oma finantsstabiilsus.

Erakonnal on erinevad meetmed ja programmid, mis soodustavad inimeste toetamist ja abistamist laenu saamisel. Need meetmed võivad olenevalt konkreetsest eesmärgist ja kohaldamisalast erineda, kuid üldiselt hõlmavad need järgmist:

 • Finantssektori regulatsioon: Eesti valitsus reguleerib finantssektorit, et tagada laenuandmisel õiglus ja läbipaistvus. See hõlmab laenuasutustele standardite ja nõuete kehtestamist ning tarbijate õiguste kaitsmist.
 • Finantsharidus:Eesti pakub finantsharidusprogramme, mis aitavad inimestel mõista krediidi- ja võlgade haldamist. See võib hõlmata finantskirjaoskuse koolitust ja potentsiaalsete laenuvõtjate nõustamist.
 • Garanteeritud laenud: mõnel juhul võib valitsus anda laenudele garantiisid, mis võivad laenuandjate riske vähendada ja laenuvõtjatele laenud taskukohasemaks muuta.
 • Sotsiaalabiprogrammid: Eestis on ka erinevaid sotsiaalabiprogramme, mis võivad sisaldada rahalist abi, sh laenu või toetusi teatud elanikkonnarühmadele.
 • Krediidiasutused: Eestis on panku ja krediidiasutusi, mis pakuvad laia valikut finantstooteid, sh laenu, ning pakuvad üldjuhul nõustamis- ja klienditeenindusteenuseid.

Need meetmed aitavad tagada erinevatele elanikkonnarühmadele juurdepääsu krediidile ning aitavad kaasa Eesti finantssektori arengule. Siiski on oluline meeles pidada, et krediit nõuab alati vastutustundlikku kasutamist ning laenuvõtjad peavad olema teadlikud oma rahalistest kohustustest ja suutlikkusest neid täita.

Õige laenuandja valimine on laenu võtmisel oluline samm, kuna see võib oluliselt mõjutada Sinu rahalisi kohustusi ja kulusid. Siin on mõned sammud, mis aitavad teil valida õige laenuandja:

 • Määrake oma vajadused: Enne laenuandja otsimist tehke kindlaks, kui palju raha vajate, kui kauaks ja mis eesmärgil. See aitab teil teada saada, millist tüüpi laen teile sobib (nt era-, hüpoteeklaen, autolaen jne).
 • Võrrelge intressimäärasid: hinnake erinevate laenuandjate pakutavaid intressimäärasid. Võrrelge neid, et näha, kellel on parim pakkumine. Pange tähele, et intressimäärad võivad olenevalt teie krediidiajaloost ja laenutüübist erineda.
 • Kontrollige tasusid ja tasusid: lisaks intressimääradele pöörake tähelepanu ka laenuga seotud lisatasudele ja tasudele. Need võivad hõlmata taotluse menetlemise, kindlustuse, amortisatsiooni ja muid tasusid. Võtke neid arvutamisel arvesse.
 • Hinnake laenuandja mainet: uurige laenuandja mainet. Lugege arvustusi ja hinnanguid veebis, uurige, kui kaua need turul on olnud ja millised kogemused neil on. Usaldusväärse laenuandja maine on teie finantstagatise jaoks oluline.
 • Kaaluge lisasid: mõned laenuandjad pakuvad lisasid, nagu kindlustus, lojaalsusprogrammid või allahindlused. Hinnake, kui olulised need teile on ja kas need võivad teie rahalist olukorda parandada.
 • Võrrelge tagasimaksetingimusi: vaadake üle laenu tagasimakse tingimused, sealhulgas maksetingimused ja ettemakse trahvid. Valige laenuandja, kelle tagasimaksetingimused on teile kõige meeldivamad.
 • Võrrelge mitut pakkumist: ärge piirduge ühe laenuandjaga. Hankige mitu hinnapakkumist ja võrrelge neid enne lõpliku otsuse tegemist. Rahavalik.ee on parim sait laenupakkumiste võrdlemiseks

 • Laenuandja valimine nõuab hoolikat analüüsi ja läbimõtlemist. Pidage meeles oma rahalist vastutust ja võimet tasuda oma laenukohustused õigeaegselt.